درباره ما

 تبلیغات یکی از عناصر اساسی دنیای صنفی امروز شده است ، از این رو شرکتها مبلغ قابل توجهی از منابعشان را به بودجه تبلیغات اختصاص می دهند.چندین دلیل درباره کانون تبلیغاتی باستان برای انتخاب بهتر وجود دارد که برخی از آنها شامل : 1- افزایش فروش محصولات و خدمات 2- خلق یک برند و پشتیبانی از هویت و تصویر آن برند 3- کمک به مشتریان برای ارتباط برقرار کردن با تغییرات ایجاد شده در محصولات قدیمی 4-  معرفی یک محصول یا خدمت جدید 5-  افزودن بر ارزش شهرت یک برند یا اعتبار یک شرکت. آنچه که همواره کانون تبلیغاتی باستان در دورنمای اهداف خود متصور هست، حضور حرفه ایی 15 سال در صنعت تبلیغات و مارکتینگ ، کسب رضایتمندی مشتریان با ارائه به روزترین و خلاقانه ترین خدمات مشاوره در صنعت تبلیغات است.
 تبلیغات یکی از عناصر اساسی دنیای صنفی امروز شده است ، از این رو شرکتها مبلغ قابل توجهی از منابعشان را به بودجه تبلیغات اختصاص می دهند.چندین دلیل درباره کانون تبلیغاتی باستان برای انتخاب بهتر وجود دارد که برخی از آنها شامل : 1- افزایش فروش محصولات و خدمات 2- خلق یک برند و پشتیبانی از هویت و تصویر آن برند 3- کمک به مشتریان برای ارتباط برقرار کردن با تغییرات ایجاد شده در محصولات قدیمی 4-  معرفی یک محصول یا خدمت جدید 5-  افزودن بر ارزش شهرت یک برند یا اعتبار یک شرکت. آنچه که همواره کانون تبلیغاتی باستان در دورنمای اهداف خود متصور هست، حضور حرفه ایی 15 سال در صنعت تبلیغات و مارکتینگ ، کسب رضایتمندی مشتریان با ارائه به روزترین و خلاقانه ترین خدمات مشاوره در صنعت تبلیغات است.
فهرست